Welkom

Opgericht door de Bisschoppenconferentie van België in 1967, heeft de commissie als doel de contacten van de katholieke Kerk met de andere christelijke Kerken en geloofsgemeenschappen te bevorderen, alsmede de oecumenische pastoraal in ons land te ontwikkelen.
Zij is samengesteld uit de voorzitters van de diocesane commissies en de verantwoordelijken van de nationale subcommissies.

Bisschop referendaris: Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
Voorzitter: professor Peter De Mey
Secretaris: Mgr. Etienne Quintiens

56ste studie- en ontmoetingsdag Theologische en Pastoraal Centrum Antwerpen

Goede vrienden

Met genoegen nodigen wij u uit op de 56ste studie- en ontmoetingsdag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 9 december 2023 van 9.30 tot 16.30 uur in het Theologische en Pastoraal Centrum in 2020 Antwerpen (Groenenborgerlaan 149)met als onderwerp:

Oorlog en vrede

Een uitdaging voor de christelijke Kerken

Elke avond weerklinkt in Ieper de Last Post als een ontroerend eerbetoon aan de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog zijn plaatsen als Auschwitz en Hiroshima de uitdrukking geworden van het verlangen dat dergelijke gruwelijkheden tot het verleden zouden behoren. Vandaag rapporteren onze media dagelijks over de gewapende conflicten in Oekraïne en Palestina en is oorlog een onafwendbare realiteit geworden.

Tijdens deze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag zullen specialisten uit verschillende christelijke Kerken ingaan op de vragen die christenen vandaag hebben rond oorlog en vrede. Kan men nog spreken over een rechtvaardige oorlog? Zetten onze Kerken in op het verdedigen van de menselijkheid in de oorlog? Wordt de Bijbelse traditie van geweldloosheid nog beluisterd?

Het hoofdreferaat wordt gegeven door professor emeritus Johan De Tavernier, katholiekmoraal-theoloog (KU Leuven)

In de namiddag zijn er bijdragen uit de andere christelijke Kerken door vader Hildo Bos, aartspriester van de orthodoxe parochie in Amsterdam en mede uitgever van het boek For the Peace from above: An Orthodox Resource Book on War, Peace and Nationalism en de heer Neal Blough, directeur van het Centre Mennonite de Paris.

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Na het hoofdreferaat wordt het jubileumboek ARK 50 jaar voorgesteld.

In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier.

U kan eveneens online inschrijven op : oikoumene.be

Er is parkeermogelijkheid op het domein van het Pastoraal en Theologisch Centrum.

In de hoop u te mogen ontmoeten in Antwerpen, groeten we u van harte.  

Inschrijven

Gelieve uiterlijk 1 december 2023 uw inschrijving te bezorgen aan Etienne Quintiens,
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel – ce.belgica@interdio.be – 02 507 05 93
OF
Vul het formulier hieronder in:


Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Adres

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven