Welkom

Opgericht door de Bisschoppenconferentie van België in 1967, heeft de commissie als doel de contacten van de katholieke Kerk met de andere christelijke Kerken en geloofsgemeenschappen te bevorderen, alsmede de oecumenische pastoraal in ons land te ontwikkelen.
Zij is samengesteld uit de voorzitters van de diocesane commissies en de verantwoordelijken van de nationale subcommissies.

Bisschop referendaris: Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
Voorzitter: professor Peter De Mey
Secretaris: Mgr. Etienne Quintiens

Contact us by filling out the form below.

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene

 

Oecumenische studie-en ontmoetingsdag op zaterdag 4 december 2021

van 9.30 tot 16.30 uur in het Pastoraal Centrum in Mechelen

 

Inschrijving

 

Gelieve uiterlijk 15 november 2021 uw inschrijving te bezorgen aan  Etienne Quintiens,

Guimardstraat 1  - 1040 Brussel - ce.belgica@interdio.be – 02 507 05 93

 

U kan ook digitaal inschrijven: oikoumene.be

Stort de som van € 25 (warme maaltijd en documenten) op

rekening  van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 – 1040 Brussel

IBAN: BE06 7340 1936 2522

BIC: KREDBEBB

met vermelding œcumene 745220

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven