55ste studie- en ontmoetingsdag Bisschoppelijk Seminarie van Luik

Goede vrienden

Onze 55ste studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 november 2022 van 9.30 tot 16.30 uur in het Bisschoppelijk Seminarie van Luik (Rue des Prémontrés 40 te 4000 Luik met parkeermogelijkheid) met als onderwerp:

Oecumene: Babelse spraakverwarring of de rijkdom van het pinkstergebeuren?

Taal kan zowel een rijkdom als een hinderpaal zijn voor het oecumenisch overleg. In het verleden kon het hanteren van een eigen vocabularium om bijvoorbeeld de “werkelijke aanwezigheid” van Christus in de Eucharistie te benoemen een reden zijn tot kerksplitsing. Vraagt oecumene nog steeds om het zich toe-eigenen van een bepaalde woordenschat en haar interpretatie of hermeneutiek? Voor oecumene-specialisten uit het Zuiden vormen verschillen in de geloofsleer soms een luxeprobleem dat hun Europese collega’s, die een historische verantwoordelijkheid dragen voor die problemen, maar zelf moeten oplossen. Maar het oecumenisch jargon lijkt ook een taalbarrière te vormen voor vele (jongere) christenen in onze contreien. Slagen onze Kerken er via nieuwe communicatiemiddelen in om een taal te hanteren die de aloude evangelische boodschap van dialoog en verzoening toch weet te communiceren aan nieuwe generaties gelovigen? Tijdens deze studiedag getuigen theologen over de moeilijkheden en inspanningen van hun Kerken om de taal van de oecumenische beweging te laten aansluiten bij de levenservaring van mensen vandaag.

Het hoofdreferaat wordt gegeven door mevrouw Jane Stranz, hervormd predikant van de Franse protestantse federatie.

Daarna volgt de anglicaanse bijdrage door Meurig Williams, Rector of the Mallow Union Parishes, van het bisdom Cork, Cloyne & Ross;

De bijdrage van de rooms-katholieke Kerk wordt gegeven door Henk Laridon, deken en verantwoordelijk van de diocesane commissie voor oecumene in Brugge.

De bijdrage van de orthodoxe Kerk wordt gegeven door Katerina Pekridou, Executive Secretary for theological dialogue, ecclesiology and mission, Council of European Churches (CEC).

De teksten van de referaten zijn op de studiedag van zaterdag 26 november, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier.

U kan eveneens online inschrijven: oikoumene.be

In de hoop u te mogen ontmoeten, groeten we u van harte.   

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven